Informe diagnòstic i d’impacte territorial OCI NOCTURN

Juliol del 2021

Les xifres clau

S’estimen en 617 els establiments d’oci nocturn afectats pel tancament de la seva activitat a causa de la crisi de la Covid a la província de Barcelona.

Els treballadors d’oci nocturn afectats s’estimen* en 4.275 dels quals un 41% autònoms i un 59% assalariats (62% indefinits, 38% temporals).

Un 23%** dels turistes que visiten Espanya ho fan atrets per l’oferta d’oci nocturn existent en les diferents destinacions turístiques.

S’estima que l’oci nocturn representa un 1,8% del PIB*** (3.084 milions €) dintre del 12,4% que representa el sector del turisme a la província de Barcelona.