L’ordre d’horaris , estableix ampliació horària de dijous a dilluns de Setmana Santa per les activitats, que aquest any es del 17 al 21 d'abril.

(INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen els horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives sotmesos a la Llei 11/2009): http://www.gencat.cat/diari/6030/11350025.htm

Dijous a dilluns de Setmana Santa

Ampliació 30 minuts hora tancament per:

Bars, Bars restaurants, salons de banquets i restaurants musicals, Bars musicals, Café teatre/concert i Sala de concert

Ampliació 45 minuts hora tancament per:

Discoteques , Sales de festa i de ball