Ampliació horària per carnestoltes 2015

Recordeu que l’ordre d’horaris, estableix ampliació horària de dijous a dimarts de carnestoltes per les activitats de Bars, bars musicals, cafè teatre i sales de festes i discoteques.

(INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen els horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives sotmesos a la Llei 11/2009): http://www.gencat.cat/diari/6030/11350025.htm

 

 
 
 

Bars, Bars restaurants, salons de banquets i restaurants musicals

 Bars musicals

 

 
Café teatre/concert, Sala de concert
 

 Discoteques , sales de festa i de ball   


Carnestoltes
De dijous a dimarts de carnestoltes
 

 
Ampliació 30 minuts hora tancament

 
Ampliació 30 minuts hora tancament

 
Ampliació 30 minuts hora tancament

 
Ampliació 45 minuts hora tancament

 

 

  HORARIS GENERALS
   

 
Horaris  d’obertura i tancament Bars Musicals
Horari : 12:00 a 2:30 entre setmana i a les 3:00 divendres , dissabtes i vigiles de festiu.
 
Horaris  d’obertura i tancament restaurants musicals
Horari actual: 6:00 a 2:30 entre setmana i a les 3:00 divendres , dissabtes i vigiles de festiu.
 
Horaris  d’obertura i tancament Discoteques , sales  de ball i sales de festa amb espectacles
Horari actual: 17:00 a 5:00 entre setmana i a les 6:00 divendres, dissabtes i vigiles de festiu.
 
Horaris  d’obertura i tancament Sala de concert, Cafè Teatre i Cafè Concert
Horari actual: 17:00 a 4:30 entre setmana i a les 5:00 divendres, dissabtes i vigiles de festiu.
 
Horaris  d’obertura i tancament restaurant, bars, restaurant bar i saló de banquets
Horari : 06:00 a 2:30 entre setmana i a les 3:00 divendres , dissabtes i vigiles de festiu.