Estadístiques de turisme a Barcelona i província. Síntesi 2012

Publicació elaborada per Turisme de Barcelona i la Diputació de Barcelona de manera conjunta per segon any consecutiu, que recull les principals dades estadístiques de l'activitat turística a la ciutat de Barcelona i la província. 

http://professional.barcelonaturisme.com/Professionals/publicacions-estadistiques/publicacions-estadistiques-estadistiques/Estad%C3%ADstiques/_fRw6AmMgtpcM1Py73e3JZft0ztE9uBwV4e72Yx1CyyT3lHAlj_lCkQ