En breu es tramitarà al Parlament un altre Llei d’espectacles. El nou avantprojecte de Llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives, pretén garantir la seguretat dels espectadors  usuaris i els seus drets i els de tercers afectats, la convivència ciutadana, millorar la seguretat jurídica dels empresaris, adequar la norma a la directiva europea de serveis i millorar la seguretat jurídica dels titulars. Tot i que certament es milloren aspectes de la vigent llei, massa intervencionista, hi han diversos punts molt millorables respecte del que s’han fet al·legacions.
 
En primer lloc, si que cal admetre que per fi la normativa se’n fa ressò de la Directiva Europea de Serveis, i estableix amb caràcter general la comunicació prèvia per iniciar l’activitat quan es tracti d’activitats de menys de 501 persones d’aforament o 501m2 de superfície (aquest punt si ha estat impugnat), i si s’aprova d’aquesta manera, es podran obrir establiments d’aforament petit o mig sense l’actual problemàtica  de tramitar una llicencia. De fet, tot i que falta concretar el procediment, sembla que es podrà obrir amb la presentació de l’execució de les obres (si que es clar, cal llicencies d’obres), projecte d’activitats i declaració responsable, sense la necessitat d’esperar el control inicial per por d'obrir l’establiment.
 
D’altres qüestions, moltes heretades de l’actual Llei, han estat discutides per la Federació en un ampli escrit, especialment en quant a qüestions com la consideració de gairebé qualsevol canvi en la activitat com a modificació substancial –amb la necessitat de tramitar un nou permís-, demanant la federació la possibilitat de que les millores mai no siguin modificació substancial, la derivació de responsabilitat sobre el treballadors de l’empresa titular o els seus administradors, l’excessiu poder dels veïns en procediments relatius a les insonoritzacions, etc.
 
Cal ressaltar especialment les següents qüestions amb les que s’ha mostrat absoluta disconformitat
 

  1. Es manté l’obligació d’instal·lar controls d’aforament i de tenir vigilants de seguretat, segons el que desprès digui el reglament.
  2. Les activitats de titularitat pública no necessiten comunicació ni llicencia per poder fer l’activitat.
  3. Es produeix inseguretat jurídica respecte dels supòsits en que es poden requerir modificacions de la activitat o fins i tot, revocar-la per ser massa genèrics.
  4. Es continua mantenint la prohibició de transmetre la llicencia mentre el local tingui algun expedient obert.
  5. Es mantenen les desproporcionades quanties per les sancions disposades a l’actual llei
  6. S’allarga el procediment sancionador, de 9 a 12 mesos.

 
Les al·legacions estan a la vostre disposició per qui les vulgui consultar, a les oficines de FECALON i a les delegacions territorials dels Gremis.

Si voleu consultar l'Avantprojecte, clickeu el link:

http://www20.gencat.cat/portal/site/interior/menuitem.d9d8008a518e8acf65d789a2b0c0e1a0/?vgnextoid=a782018dddda6410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=a782018dddda6410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default