Nova ordre d’horaris 358/2011

 

Tancament i desallotjaments: D’acord amb Art. 71 del Reglament, a partir de l’hora del límit de tancament no es pot permetre l’accés de cap persona usuària o consumidora, no es pot servir cap consumició, no funciona la música, i cessament de les activitats d’espectacles, amb l’enllumenat encès.


• 30 minuts de desallotjament per aforaments autoritzats de menys de 500 persones, i 45 minuts pels de més de 500 persones.


AMPLIACIONS EXCEPCIONALS DE L’HORARI DE TANCAMENT

Una novetat positiva del projecte es la possibilitat de que la Direcció General en matèria d’espectacles pugui otorgar una ampliació excepcional de l’horari de tancament per un establiment concret a petició del titular i previ informe de l’Ajuntament . La resolució per la que es concedeix aquesta, ha d’indicar el període de vigència i pot ser igualment revocada per la mateixa direcció general si entén que s’ha fet un ús incorrecte per producció de desordres a l’entorn, molèsties provocades al veïnatge o desapareguin les circumstancies que van motivar la seva autorització.

El termini des de que el titular sol•licita l’ampliació fins que se li notifica l’autorització, es de un mes. Transcorregut aquest termini, sense rebre notificació per part de l’administració, s’entén autoritzada per silenci positiu.

 

REDUCCIÓ DE L’HORARI

La nova ordre d’horari presentada, manté la possibilitat de que els alcaldes puguin REDUÏR l’horari d’establiments dels seus termes municipals, mitjançant resolució, si bé concreta les situacions en que es pot fer aquesta reducció.

Tal i com s’ha redactat el nou projecte d’ordre, a més de actuar contra un sol local (tal i com es podia fer amb la L’ordre d’horaris fins a la data), s’autoritza per part de la Generalitat als Municipis el poder reduir l’horari de zones determinades, essent també una novetat que estableixi la reducció màxima de 2 hores, no existent a l’anterior ordre.

 

AMPLIACIÓ HORARI BAR MUSICAL

Una de les novetats mes destacables, es l’avançament de l’horari d’apertura per Bar Musical, que s’establirà a les 12:00 en comptes de les 17:00 que hi havia fins ara.

QUADRE RESUM AMPLIACIÓ D’HORARI DE TANCAMENT RESPECTE ALS HORARIS GENERALS

Horaris d’obertura i tancament Bars Musicals
Horari : 12:00 a 2:30 entre setmana i a les 3:00 divendres , dissabtes i vigiles de festiu.


Horaris d’obertura i tancament restaurants musicals
Horari actual: 6:00 a 2:30 entre setmana i a les 3:00 divendres , dissabtes i vigiles de festiu.


Horaris d’obertura i tancament Discoteques , sales de ball i sales de festa amb espectacles
Horari actual: 17:00 a 5:00 entre setmana i a les 6:00 divendres, dissabtes i vigiles de festiu.


Horaris d’obertura i tancament Sala de concert, Cafè Teatre i Cafè Concert
Horari actual: 17:00 a 4:30 entre setmana i a les 5:00 divendres, dissabtes i vigiles de festiu.


Horaris d’obertura i tancament restaurant, bars, restaurant bar i saló de banquets
Horari : 06:00 a 2:30 entre setmana i a les 3:00 divendres , dissabtes i vigiles de festiu.

 

Bars/Bars restaurants, salons de banquets i restaurants musicals

Bars musicals :Nou horari apertura  12:00 Tot l’any

Café teatre , concert, Sala de concert

Temporada estiu de1 de juny al 15 de setembre

Ampliació 30 minuts hora tancament tots el dies de l’1 de juny al 15 de setembre

Ampliació 30 minuts  hora tancament dies de l’1 de juny al 15 de setembre

Ampliació 30 minuts hora tancament tots el dies de l’1 de juny al 15 de setembre

Setmana Santa De dijous a dilluns de setmana Santa

Ampliació 30 minuts hora tancament

Ampliació 30 minuts hora tancament

Ampliació 30 minuts hora tancament

Carnestoltes De dijous a dimarts de carnestoltes

Ampliació 30 minuts hora tancament

Ampliació 30 minuts hora tancament

Ampliació 30 minuts hora tancament

Nadals i Reis 21 de desembre al 6 de gener

Ampliació 30 minuts hora tancament

Ampliació 30 minuts hora tancament

Ampliació 30 minuts hora tancament

Cap d’any 31 de desembre

Ampliació 60 minuts hora tancament

Ampliació 60 minuts hora tancament

Ampliació 60 minuts hora tancament

Festes municipals

Ampliació de 30 minuts no acumulables a les anteriors

Ampliació de 30 minuts no acumulables a les anteriors

Ampliació de 30 minuts no acumulables a les anteriors

Altres esdeveniments considerats d’interés turístic

Ampliació de 30 minuts no acumulables a les anteriors amb un màxim de 6 dies

Ampliació de 30 minuts no acumulables a les anteriors amb un màxim de 6 dies

Ampliació de 30 minuts no acumulables a les anteriors amb un màxim de 6 dies


 

 

Discoteques , sales de festa i de ball

Temporada estiu1 de juny al 15 de setembre

Ampliació 45 minuts hora tancament tots el dies de l’1 de juny al 15 de setembre

Setmana SantaDe dijous a dilluns de setmana Santa

Ampliació 45 minuts hora tancament

CarnestoltesDe dijous a dimarts de carnestoltes

Ampliació 45 minuts hora tancament

Nadals i Reis21 de desembre al 6 de gener

Ampliació 45 minuts hora tancament

Cap d’any31 de desembre

Ampliació 90 minuts hora tancament

Festes municipals

Ampliació de 45 minuts no acumulables a les anteriors

Altres esdeveniments considerats d’interés turístic

Ampliació de 45 minuts no acumulables a les anteriors amb un màxim de 6 dies