Modificació de llei de salut pública: ja podem tornar a fer festes promocionals

Si bé la intenció d’aquesta modificació era prohibir la promoció de begudes alcohòliques als establiments de consum, però solament les que fessin referència a un consum abusiu o il•limitat, en canvi, el redactat complicat d’aquesta Disposició va ser interpretat erròniament pel Departament de Salut, en un sentit totalment estricte, que va comportar a la pràctica la prohibició absoluta i total de totes les promocions de begudes alcohòliques als llocs de consum de Catalunya.

Desprès de diverses e intenses reunions amb Consellers, Directors, etc. de les Conselleries d’Agricultura i Salut, davant la negativa d’aquest últim Departament d’interpretar correctament la indicada disposició, FECALON I FADISCAT no vàrem tenir més remei que impulsar la modificació de la Llei, amb l’Unió de Licoristes de Catalunya, que ha treballat activament per aquesta reforma de Llei.

Així doncs desprès de reunions amb Diputats de CiU, PPC, PSC, ERC i ICV, vàrem aconseguir consensuar una esmena a la Llei Omnibus (Promoció de l’activitat econòmica), la qual finalment ahir, es va aprovar al Parlament de Catalunya amb els vots favorables de CiU, PPC i també PSC, esmena que modifica novament l’article 15 de la Llei 20/1985 en el sentit que nosaltres volíem, per que no existís la possibilitat de dubte o error en la seva interpretació, quedant redactada de la següent forma:

 

“Títol III. Àmbit sanitari"

Capítol únic. Modificació de la Llei 20/1985, del 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència

 

Article 127.

Modificació de l’article 15 de la Llei 20/1985. Es modifica l’apartat 2 de l’article 15 de la Llei 20/1985, que resta redactat de la manera següent:

2. Es prohibeix la promoció de begudes alcohòliques en establiments, locals i altres espais autoritzats per a sub­ministrar-ne i consumir-ne feta per mitjà d’ofertes que s’anuncien amb noms com “barra lliure”, “2 × 1”, “3 × 1”, o altres de semblants que incitin al consum abusiu o il•limitat.

Conseqüentment es poden fer promocions de begudes alcohòliques als llocs de consum de Catalunya, és a dir bars, restaurants, cafeteries, discoteques, locals d’oci, etc., que no facin referència a noms com “barra lliure”, “2 × 1”, “3 × 1”, o altres de semblants que incitin al consum abusiu o il•limitat.